Fiske

Den største laksen tatt ved
Stadheimfossen Camping, 24,5 kg

Her er ei oversikt over fiskedagar som kan bestillast. Fram til 10 August er heile strekninga ei sone, det vil seie at kjøper du eit fiskekort kan du fiske over heile strekninga. 4 fiskekort.
Etter 10 August er strekninga delt opp i 2 forskjellige soner, då er det 2 fiskekort i kvar sone.
Sone 1 er den nederste sona (nærast elveosen)
Sone 2 er den øverste sona.

Ta kontakt for meir info og bestilling.
Jørn Stadheim
Tlf: 70265079
Mob: 99503547

Dato
1. juli
2. juli
3. juli
4. juli
9. juli
10. juli
11. juli
12. juli
17. juli
18. juli
19. juli
20. juli
25. juli
26. juli
27. juli
28. juli

Dato
2. august
3. august
4. august
5. august
* 12. august
13. august
16. august
17. august
20. august
21. august
24. august
25. august
28. august
29. august
31. august

* Desse dagane er det to soner

img/nede/16.jpg